Werk naar werk traject bij Employability

Home office workspace, laptop and smartphone on the desk in working from home concept

Werk naar werk traject

Zijn jij en je werknemer tot de conclusie gekomen dat het tijd is voor een nieuwe stap? Bijvoorbeeld omdat de werknemer wil doorgroeien, maar er binnen de organisatie geen ruimte voor is. Of omdat er sprake is van onenigheid of boventalligheid van de werknemer. In die gevallen bieden wij het werk naar werk traject om het vinden van een nieuwe baan gemakkelijker te maken.

Begeleiding naar ander werk

Wij van Employability begeleiden medewerkers naar ander werk. Het kan zijn dat een werknemer zich niet meer op zijn plek voelt binnen de functie of organisatie of dat het werk toch niet blijkt te zijn zoals de werknemer had verwacht. Dit beïnvloedt het werkplezier en de prestaties en kan uiteindelijk zorgen voor ziekteverzuim. Er kan ook sprake zijn van een werknemer die boventallig wordt verklaard en/of er een passende functie binnen of buiten de organisatie gezocht moet worden. In al deze situaties schieten wij te hulp met het werk naar werk traject. Dit traject geven wij vorm door medewerkers te ondersteunen en begeleiden met behulp van competentietesten en sollicitatietrainingen (hoe schrijf je een goede brief en cv, hoe solliciteer je en waar vind je geschikte vacatures). Daarnaast coachen wij de werknemer intensief en zijn een klankbord gedurende het gehele traject. Door middel van job hunten zoeken wij actief mee naar geschikte vacatures.
Naamloos 1

Verschillende werk naar werk trajecten

De begeleiding naar nieuw werk kan op verschillende manieren. Wij van Employability bieden meerdere trajecten aan: mobiliteitsdienstverband, outplacement en re-integratietrajecten. De verschillende trajecten variëren in duur van 3, 6 of 9 maanden.

De keuze voor welk traject het meest geschikt is, is helemaal afhankelijk van de situatie en de wensen van zowel de werkgever als de werknemer. Wij denken graag mee in de beste mogelijke oplossing voor het werk-naar-werk-traject.

 

Wat is een mobiliteitsdienstverband?

Een mobiliteitsdienstverband is een specifieke vorm van outplacement waarbij de medewerker uit dienst treedt van de organisatie en in dienst ons, Employability. De medewerker krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en een vast aantal contracturen. In de meeste gevallen zijn de arbeidsvoorwaarden hetzelfde als de voorwaarden die hij had.

Het mobiliteitsdienstverband geeft zekerheid waardoor de werknemer alle rust en ruimte krijgt voor het vinden van een nieuwe baan.

De (voormalige) werkgever wordt volledig ontzorgd doordat alle administratieve en financiële zaken uit handen worden genomen.

Wat is een outplacementtraject?

Op het moment dat er wordt besloten dat de werknemer niet meer in de functie kan blijven, kunnen werkgever en werknemer overeenkomen dat de medewerker op zoek zal moeten gaan naar een nieuwe baan.

De werkgever kan er dan voor kiezen om te faciliteren in een outplacementtraject. De werknemer krijgt dan voor een bepaalde periode de tijd om onder begeleiding van ons een nieuwe baan te vinden.

 

Duurzaam aan het werk

Samen met de werknemer gaan we aan de slag met het vinden van een nieuwe baan. Dit doen we door samen een cv op te stellen en een LinkedIn-profiel aan te maken of aan te vullen. Ook gaan we aan de slag met de presentatie, hoe presenteert de werknemer zich en wat kan daarin verbeteren. We oefenen sollicitatiegesprekken en geven tips en tricks.

Om actief te gaan solliciteren, moeten we in de eerste plaats wel weten wat de werknemer precies wil. Waar wordt hij blij van? In wat voor functie ziet de werknemer zichzelf? Met loopbaan coaching gaan we hier dieper op in.

 

Loopbaan coaching

Loopbaan coaching is in veel gevallen verweven met het werk-naar-werk-traject. Het loopbaan coaching-traject is erop gericht om iemand in staat te stellen zelf een bepaalde baan te bemachtigen. Wij denken mee in het proces naar een nieuwe baan. Wat voor functie heeft de werknemer op het oog? Heeft de werknemer dit goed uitgezocht (salaris, competenties, reisafstand)? Moet de werknemer daarvoor nog bepaalde certificaten of een opleiding voor gedaan hebben?

Loopbaan coaching kan ook voortvloeien uit casemanagement verzuim. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand fysiek niet meer in staat is om de werkzaamheden uit te voeren en als er binnen de huidige organisatie geen passende functie is, zal de werknemer ook op zoek moeten naar een andere baan. Loopbaan coaching kan ik dit geval ook een uitkomst bieden.

Heb je een werknemer die niet meer op zijn plaats zit, de functie niet meer goed kan uitoefenen of die door boventalligheid niet meer werkzaam kan zijn binnen de organisatie?

Neem contact met ons op, dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn.