Arbeidsmediation bij een conflict

Sad woman with problem

Arbeidsmediation

Medewerkers die zich ziek melden doen dit in één derde van de gevallen vanwege een conflict op het werk. Dat is natuurlijk niet de oplossing en kost veel geld en tijd. Daarom is het belangrijk om arbeidsconflicten zo snel mogelijk op te lossen. Wij van Employability zijn gespecialiseerd in arbeidsmediation bij een conflict. Ten behoeve hiervan staan ook onze specialisten conflicthantering geregistreerd in het Register Specialistisch Casemanagement (RSC).

Hoe werkt mediation bij een arbeidsconflict?

Het doel van mediation is om een oplossing te zoeken voor een conflict die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Door middel van een onafhankelijke derde, de mediator, zoeken de partijen gezamenlijk naar een oplossing van de kwestie. Mediation kan bij een arbeidsconflict ingezet worden voor zowel het herstel van de relatie als bij het verbreken hiervan.

Naamloos 1

Herstelmediation

Als de relatie tussen werknemer en werkgever slecht is, kan dat in sommige gevallen leiden tot een arbeidsconflict. In de meeste gevallen wordt dit niet op een rustige manier uitgepraat en kan verzuim of ontslag het gevolg zijn. Door de bemiddeling van de mediator is er ruimte voor het voeren van een ‘normaal’ gesprek en kunnen conflicten worden opgelost.

Exit-mediation

In sommige gevallen is de relatie niet meer te herstellen en is er geen andere optie dan de arbeidsovereenkomst te beëindigen. In dat geval is het de rol van de mediator om de onderhandelingen over de voorwaarden waarop de partijen uit elkaar gaan in goede banen te leiden. De afspraken worden dan vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Arbeidsmediation en ziekteverzuim

We zien dat verzuim vaak het gevolg is van een arbeidsconflict. Doordat we in veel gevallen betrokken zijn bij het re-integratietraject van de werknemer, kunnen we met mediation zoeken naar een constructieve oplossing voor het conflict waardoor werknemer en werkgever weer door één deur kunnen en het ziekteverzuim wordt teruggedrongen.

Mediation door Employability

Direct na het ontstaan van het arbeidsconflict kan je ons inschakelen. Vaak geven we de betrokken partijen twee weken om af te koelen, want het heeft weinig zin om in het heetst van de strijd met elkaar in gesprek te gaan. Na twee weken zorgen wij ervoor dat de partijen samen met onze mediator in gesprek gaan om frustraties, maar ook wensen naar elkaar uit te spreken. De taak van de mediator is niet om mee te denken in mogelijke oplossingen, maar om het gesprek zo te laten verlopen dat beide partijen zelf met oplossingen komen. De mediator is daarin neutraal en oordeelt niet over de oplossingen en genomen beslissingen. Na afloop van het gesprek worden de afspraken vastgelegd in een gespreksverslag dat door beide partijen wordt ondertekend.

Goed alternatief voor juridische procedure

In veel gevallen wordt er bij een arbeidsconflict gekozen voor de juridische weg om het geschil op te lossen, echter zijn aan mediation vele voordelen verbonden:

Heb je een conflict met een werknemer en kom je hier samen niet uit?

De mediator van Employability kan als neutrale partij een goede gespreksleider zijn.