Verzuimbegeleiding door Employability

Patching through phone call

Verzuimbegeleiding

De meeste werknemers die ziek worden, zijn vaak binnen een aantal dagen weer aan het werk. Maar als een werknemer langer uit de roulatie is of er is sprake van frequent verzuim dan is een goede verzuimbegeleiding cruciaal voor een snelle, verantwoorde re-integratie en voor het minimaliseren van de duur van het verzuim. Bovendien is het een wettelijke verplichting voor werkgevers om zich te laten bijstaan door een bedrijfsarts in de begeleiding van hun zieke werknemers.
Wij beschikken over een netwerk van casemanagers die ingeschreven staan bij het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) en werken nauw samen met een zelfstandig en onafhankelijke bedrijfsarts.
De casemanager van Employability regisseert proactief het verzuimproces op casusniveau en zorgt daarbij voor een optimale samenwerking tussen werkgever, werknemer, bedrijfsarts en andere in te zetten professionals. Dit heeft als doel om de schadelast van het verzuim te voorkomen of beperken. 

Wat is verzuimbegeleiding?

Het is vervelend als een werknemer (langdurig) ziek is. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever die daardoor een arbeidskracht mist. Het is daarom belangrijk dat de werknemer zo snel mogelijk aandacht krijgt voor zijn beperkingen en dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden. Zodra de werknemer belt dat hij ziek is, start het traject van verzuimbegeleiding. Vanuit de Arbowet en de Wet verbetering poortwachter zijn er richtlijnen die iedere werkgever moet volgen om te zorgen voor een goede verzuimbegeleiding. Het is vaak een ingewikkeld proces voor werkgever en werknemer. Wij van Employability zijn sterk in het regisseren van het complete proces van verzuimbegeleiding en acteren op wat nog wél mogelijk is!
Naamloos 1

Begeleiding

Hulp bij verzuimbegeleiding

Als je ons inschakelt voor de verzuimbegeleiding binnen jouw organisatie, nemen wij op de eerste verzuimdag al contact op met jouw werknemer zodat we direct aan de slag kunnen met de re-integratie. Wij zorgen ervoor dat de bedrijfsarts op de hoogte wordt gesteld en ondersteunen bij alle verplichtingen die voortvloeien uit de Wet verbetering poortwachter, zoals: het aanleveren van een probleemanalyse, het opstellen van een Plan van Aanpak en het bijhouden van het re-integratiedossier. Ons uitgangspunt is niet wat een werknemer niet meer kan, maar juist wat hij nog wél kan. Dit wordt door de bedrijfsarts bepaald. Als casemanager verzuim vertalen wij dit in concrete plannen voor de re-integratie.  

Verzuimbegeleiding en loopbaancoaching
Tijdens het verzuimbegeleidingstraject onderzoeken we of re-integratie in het eigen werk (spoor 1) nog mogelijk is. Als dat niet mogelijk is, ondersteunen we met loopbaancoaching. We kijken dan naar welke andere mogelijkheden er nog zijn binnen het bedrijf. Als daar geen mogelijkheden meer zijn voor de werknemer, kijken we naar mogelijkheden buiten het bedrijf (spoor 2).
Verzuimbegeleiding en mediation
Arbeidsconflicten monden in veel gevallen uit in (frequent) ziekteverzuim. Als dit het geval blijkt te zijn, wordt vaak vanuit de bedrijfsarts het advies gegeven om een mediation-traject in te gaan. Door met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar oplossingen, kan het ziekteverzuim teruggedrongen worden.

Verzuimpreventie

Als een werknemer ziek thuis zit ben je als werkgever niet alleen een arbeidskracht kwijt, maar ook veel geld aangezien een zieke werknemer dagelijks hoge kosten met zich meebrengt. Het is daarom verstandig om na te denken over verzuimpreventie, want voorkomen is beter dan genezen. Verzuimpreventie heeft als doel om te voorkomen dat het personeel ziek wordt en uitvalt. Wij van Employability kunnen hierin ondersteunen. In het geval dat we een bepaald ziektebeeld vaak voorbij zien komen, nemen wij een adviesrol op ons en kijken we naar hoe dit patroon van ziekte doorbroken kan worden.

Kosten verzuimbegeleiding

De meeste bedrijven sluiten een abonnement bij ons af voor de verzuimbegeleiding. Tegen een maandelijks tarief wordt het volledige verzuimtraject uit handen genomen. Een abonnement is niet verplicht, wij hebben ook de mogelijkheid om te werken met uurtarieven.

Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden voor verzuimbegeleiding voor jouw organisatie.